Studieture og besøgsprogrammer

Hvis man efter et ferieophold i Danmark føler sig in- spireret til at vende tilbage i et mere professionelt ærinde, er der en stor viden til rådighed på miljøområdet.

Det danske miljøministerium var verdens første af sin art, og op gennem 1970erne og 80erne har Danmark udviklet en fremsynet miljølovgivning. København er i dag også hjemsted for Det europæiske Miljøagentur.

Befolkningen i Danmark bakker op om en aktiv indsats på miljøområdet og om beskyttelse og genopretning af naturen, og stadig flere virksomheder indfører miljø- og energistyring af høj standard. Både offentlige og private virksomheder udarbejder grønne regnskaber, så kunder, leverandører og forbrugere kan vurdere deres indsats for et bedre miljø.

De mange års erfaring med lovgivning og regulering på miljø- og energiområdet har stimuleret udviklingen af miljøvenlige produkter og teknologi, således at Danmark i dag har en stor eksport af viden såvel som af systemer.

Særlige organisationer har specialiseret sig i faglige studierejser på miljøområdet, f. eks. indenfor miljøstyring og miljøteknologi.

Danmark har også en stor viden om miljøvenlig by- og trafikplanlægning og om byøkologi. Nærmere oplysninger herom kan fås på Dansk Byplanlaboratorium og på Institut for Planlægning på Danmarks Tekniske Univer-sitet.