Studieture og besøgsprogrammer

Hvis man efter et ferieophold i Danmark føler sig in- spireret til at vende tilbage i et mere professionelt ærinde, er der en stor viden til rådighed på miljøområdet.

Det danske miljøministerium var verdens første af sin art, og op gennem 1970erne og 80erne har Danmark udviklet en fremsynet miljølovgivning. København er i dag også hjemsted for Det europæiske Miljøagentur. (mere…)

Learn More

Økologi på bordet – Det danske, statslige, økologiske garantimærke

Økologi er godt for naturen og sundt for os menne- sker. I det økologiske landbrug dyrker man jorden uden brug af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Antallet af økologiske landbrug i Danmark er steget væsentligt, mange flere er på vej, og salget af økologiske varer er mangedoblet. Langsomt, men sikkert er flere forbrugere begyndt at vælge de økologiske produkter. (mere…)

Learn More

Grøn overnatning – Miljømærkede feriehuse

Møn, Odsherred og Slagelse turistbureauer tilbyder feriehuse, der opfylder en række miljøkrav m.h.t. affaldssortering og besparelser på el, vand og varme. Den Grønne Nøgle er ved at udvikle en national mærkning af miljørigtige feriehuse. (mere…)

Learn More