Økologi på bordet – Det danske, statslige, økologiske garantimærke

Økologi er godt for naturen og sundt for os menne- sker. I det økologiske landbrug dyrker man jorden uden brug af kunstgødning og kemiske sprøjtemidler. Antallet af økologiske landbrug i Danmark er steget væsentligt, mange flere er på vej, og salget af økologiske varer er mangedoblet. Langsomt, men sikkert er flere forbrugere begyndt at vælge de økologiske produkter.

Ø-mærket

Man behøver ikke at lede efter økologiske specialbutikker i dagens Danmark. Store supermarkeder og små købmænd konkurrerer om at have fleste økologiske varer på hylderne, så det er nemt at finde det røde Ø-mærke, som er den danske statsgaranti for, at varen er økologisk.

Besøg de økologiske landbrug

Mange af de økologiske jordbrug er åbne for besøg. De fleste økologiske brug er små eller mellemstore. Men der er også økologiske godser og herregårde med tilbud om rundvisning, café og gårdbutikker. Det er spændende miljøer med utraditionelle boformer. Som eksempler kan nævnes Herregården Aggersborggård ved Løgstør, Svanholm Gods ved Skibby på Sjælland og Skovsgård Gods ved Rudkøbing på Langeland. Den sidstnævnte ejes af Danmarks Naturfredningsforening.

Et meget interessant økobrug findes ved Kongskilde Friluftsgård (18**) på Midtsjælland. Her anskueliggøres forskellen på almindeligt og økologisk landbrug. Der er restaurant og mulighed for at overnatte på stedet, så man har tid til at fordybe sig i økologien – og ikke mindst i de smukke omgivelser i den midtsjællandske naturpark.

En oversigt over alle de økologiske gårde, som fortæller om besøgsmuligheder, gårdbutikker osv., kan rekvireres fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug.

Mor om økologiske garantimærke (http://www.okologi.dk/om-oekologisk-landsforening/foreningsinfo/oekologisk-landsforenings-historie.aspx)

Læs mere – Del 2