Studieture og besøgsprogrammer

Hvis man efter et ferieophold i Danmark føler sig in- spireret til at vende tilbage i et mere professionelt ærinde, er der en stor viden til rådighed på miljøområdet.

Det danske miljøministerium var verdens første af sin art, og op gennem 1970erne og 80erne har Danmark udviklet en fremsynet miljølovgivning. København er i dag også hjemsted for Det europæiske Miljøagentur. (mere…)

Learn More